Bilang isang pastor, tagapag-salita sa
  pulong, manunulat at host ng talk show,
  si Leon ay mayroong makapangyarihan
  at praktikal na isitilo ng pagtuturo, na
  tinatawag naSpirit Contemporary®,
  na humihipo sa mundo.
  Bilang isang pastor, tagapag-salita
  sa pulong, manunulat at host
  ng talk show, si Leon ay mayroong
  makapangyarihan at praktikal
  na isitilo ng pagtuturo, na
  tinatawag na Spirit Contemporary®,
  na humihipo sa mundo.
  Bilang isang pastor, tagapag-salita sa
  pulong, manunulat at host ng talk show,
  si Leon ay mayroong makapangyarihan
  at praktikal na isitilo ng pagtuturo, na
  tinatawag na Spirit Contemporary®,
  na humihipo sa mundo.

   Bilang isang pastor, tagapag-salita sa
   pulong, manunulat at host ng talk show,
   si Leon ay mayroong makapangyarihan
   at praktikal na isitilo ng pagtuturo, na
   tinatawag naSpirit Contemporary®,
   na humihipo sa mundo.
   Bilang isang pastor, tagapag-salita
   sa pulong, manunulat at host
   ng talk show, si Leon ay mayroong
   makapangyarihan at praktikal
   na isitilo ng pagtuturo, na
   tinatawag na Spirit Contemporary®,
   na humihipo sa mundo.
   Bilang isang pastor, tagapag-salita sa
   pulong, manunulat at host ng talk show,
   si Leon ay mayroong makapangyarihan
   at praktikal na isitilo ng pagtuturo, na
   tinatawag na Spirit Contemporary®,
   na humihipo sa mundo.

   Itinalaga

   Mga araw-araw na debosyon ni Leon Fontaine

   Maaari kang mag-unsubscribe mula sa listahan anoman oras

   Itinalaga

   Mga araw-araw na debosyon ni Leon Fontaine

   Maaari kang mag-unsubscribe mula sa listahan anoman oras


   Image

   Tungkol kay Leon Fontaine

   Si Leon Fontaine ay deboto sa pagbibigay kakayahan sa mga tao na maabot ang kanilang mas magandang kapalaran.

   Si Leon ay nagbibigay kakayahan sa mga tao na akayin ng Banal na Espiritu sa kanilang pang araw-araw na buhay. Kasabay nito, sinasangkapan ni asila upang magkaroon ng impluwensiya sa mga tao sa kanilang mundo tulad ng hindi pa nangyayari noon.

   Karagdagan pa sa pagiging tagapagtatag ng Spirit Contemporary International, sI Leon at ang kaniyang may-bahay na si Sally ay nagpapastor sa Springs Church, isa sa pinakamabilis lumagong simbahan sa Canada. Laging lumalago, ang Springs ay may anim na mga campus sa apat na lungsod sa Canada gayundin bilang lokasyon sa online na simbahan. Ang mga turo ni Leon ay napapakinggan ng libo-libong mga tao na dumadalo sa mga serbisyo sa mga lokasyon na ito sa buong Canada at ang kaniyang lingguhang programa sa telebisyon ay ipinpahayag sa buong mundo sa iba’t ibang mga wika.

   Si Leon ay ang CEO ng Miracle Channel, ang orihinal na Kristiyanong istasyon ng telebisyon at ang host ng pang araw-araw na programang talk show sa Miracle Chanel, ang The LEON Show. Ang programang ito ay umeere sa buong mundo at nagtatampok ng mga nakakapukaw na mga diskusyon kasama ang mga kilalang manunulat at tagapagsalita mula sa buong mundo.

   Si Leon ang may-akda ng araw-araw na debosyonal na tinatawag na DEVOTED na ibinabahagi sa form ng booklet at sa pamamagitan ng subskripsiyon sa email sa iba’t ibang mga wika.

   Ang misyon ni Leo ay maghatid ng mabuting balita tungkol kay Hesus at ang makapangyarihang turo ng Salita ng Diyos sa bawat tahanan sa buong mundo sa napapanahon, nauukol na paksa.

   Tungkol kay Leon Fontaine

   Image

   Si Leon Fontaine ay deboto sa pagbibigay kakayahan sa mga tao na maabot ang kanilang mas magandang kapalaran.

   Si Leon ay nagbibigay kakayahan sa mga tao na akayin ng Banal na Espiritu sa kanilang pang araw-araw na buhay. Kasabay nito, sinasangkapan ni asila upang magkaroon ng impluwensiya sa mga tao sa kanilang mundo tulad ng hindi pa nangyayari noon.

   Karagdagan pa sa pagiging tagapagtatag ng Spirit Contemporary International, sI Leon at ang kaniyang may-bahay na si Sally ay nagpapastor sa Springs Church, isa sa pinakamabilis lumagong simbahan sa Canada. Laging lumalago, ang Springs ay may anim na mga campus sa apat na lungsod sa Canada gayundin bilang lokasyon sa online na simbahan. Ang mga turo ni Leon ay napapakinggan ng libo-libong mga tao na dumadalo sa mga serbisyo sa mga lokasyon na ito sa buong Canada at ang kaniyang lingguhang programa sa telebisyon ay ipinpahayag sa buong mundo sa iba’t ibang mga wika.

   Si Leon ay ang CEO ng Miracle Channel, ang orihinal na Kristiyanong istasyon ng telebisyon at ang host ng pang araw-araw na programang talk show sa Miracle Chanel, ang The LEON Show. Ang programang ito ay umeere sa buong mundo at nagtatampok ng mga nakakapukaw na mga diskusyon kasama ang mga kilalang manunulat at tagapagsalita mula sa buong mundo.

   Si Leon ang may-akda ng araw-araw na debosyonal na tinatawag na DEVOTED na ibinabahagi sa form ng booklet at sa pamamagitan ng subskripsiyon sa email sa iba’t ibang mga wika.

   Ang misyon ni Leo ay maghatid ng mabuting balita tungkol kay Hesus at ang makapangyarihang turo ng Salita ng Diyos sa bawat tahanan sa buong mundo sa napapanahon, nauukol na paksa.

    
   Panalangin

   Samakatuwid ay sinasabi ko sa iyo, anuman ang iyong hilingin sa panalangin, maniwala ka na natanggap mo ito, at ito ay mapapasaiyo.
   – Marcos 11:24

   Ipadala sa amin ang inyong hiling na panalangin! Sagutan ang form sa ibaba at ipagdadasal ka ng aming prayer team.

   Panalangin
    
   Panalangin

   Samakatuwid ay sinasabi ko sa iyo, anuman ang iyong hilingin sa panalangin, maniwala ka na natanggap mo ito, at ito ay mapapasaiyo.
   – Marcos 11:24

   Ipadala sa amin ang inyong hiling na panalangin! Sagutan ang form sa ibaba at ipagdadasal ka ng aming prayer team.

    

   Tungkol sa Spirit Contemporary

   Ang konsepto ng Spirit Contemporary ay isinilang mula sa isang malaking pangangailangan. May napakalaking problema sa Kristiyanong mundo ngayon, at ang mga palatandaan ay seryoso. Ang mga tao ay tumatalikod sa Diyos, ang mga simbahan ay nagsasara ng kanilang mga pintuan at naiwawala natin ang susunod na henerasyon dahil ang mga Kristiyano sa pangkalahatan ay hindi nagiging epektibo sa pagbabahagi ng kamangha-manghang buhay na makakamit ng mga tao kasama si Hesus.

   Bilang mga Kristiyano, kailangan nating ipakipag-usap ang kapanapanabik na buhay ng pasyon at pakikipagsapalaran na maaaring makamtan kasama ni Hesus sa napapanahong paraan upang maka-ugnay ang mga tao sa pang-araw araw nating buhay. Isa itong paraan upang manatiling tapat sa mensahe ni Hesus, ngunit bilang napapanahon pa rin kung paano natin ito ipinakikipag-usap. Alam nating lahat na ang Diyos ay hindi hinihiling na maging kakaiba tayo o wirdo kapag ginagamit niya tayo. Maaari tayong gumawi sa Kanyang pangunguna sa paraan na palaging magalang sa mga tao at naangkop sa ating kapaligiran, at itong Spirit Contemprary na diskarte ay nakakaapekto ng mabilis.

   Bakt maraming mga tao, simbahan, istasyon ng telebisyon at mga ministro ang nagpapasiya na maging Spirit Contemporary? Dahil gumagana ito! Ang mga tao sa lahat ng antas ng pamumuhay ay tumutugon sa Gospel kapag ito ay ibinabahagi sa isang napapanahong paraan, at itong Spirit Contemporary na diskarte ay sinasagot ang karamihan sa mga problemang kinakaharap ng mga Kristiyano sa ngayon.

    

   Tungkol sa Spirit Contemporary

   Ang konsepto ng Spirit Contemporary ay isinilang mula sa isang malaking pangangailangan. May napakalaking problema sa Kristiyanong mundo ngayon, at ang mga palatandaan ay seryoso. Ang mga tao ay tumatalikod sa Diyos, ang mga simbahan ay nagsasara ng kanilang mga pintuan at naiwawala natin ang susunod na henerasyon dahil ang mga Kristiyano sa pangkalahatan ay hindi nagiging epektibo sa pagbabahagi ng kamangha-manghang buhay na makakamit ng mga tao kasama si Hesus.

   Bilang mga Kristiyano, kailangan nating ipakipag-usap ang kapanapanabik na buhay ng pasyon at pakikipagsapalaran na maaaring makamtan kasama ni Hesus sa napapanahong paraan upang maka-ugnay ang mga tao sa pang-araw araw nating buhay. Isa itong paraan upang manatiling tapat sa mensahe ni Hesus, ngunit bilang napapanahon pa rin kung paano natin ito ipinakikipag-usap. Alam nating lahat na ang Diyos ay hindi hinihiling na maging kakaiba tayo o wirdo kapag ginagamit niya tayo. Maaari tayong gumawi sa Kanyang pangunguna sa paraan na palaging magalang sa mga tao at naangkop sa ating kapaligiran, at itong Spirit Contemprary na diskarte ay nakakaapekto ng mabilis.

   Bakt maraming mga tao, simbahan, istasyon ng telebisyon at mga ministro ang nagpapasiya na maging Spirit Contemporary? Dahil gumagana ito! Ang mga tao sa lahat ng antas ng pamumuhay ay tumutugon sa Gospel kapag ito ay ibinabahagi sa isang napapanahong paraan, at itong Spirit Contemporary na diskarte ay sinasagot ang karamihan sa mga problemang kinakaharap ng mga Kristiyano sa ngayon.