متعهد

  يك دعاي روزانه توسط لئون

  متعهد

  يك دعاي روزانه توسط لئون

  Image

  درباره لئون فونتن

  لئون فونتن خود را وقف توانمند كردن همگان كرده تا بتوانند سرنوشت شكوهمند تري داشته باشند.
  لئون به مردم اين توانمندي را ميدهد تا توسط روح القدس هر روز راهبري شوند. و بطور همزمان، او به آنها مياموزد تا روي افراد دور و بر خود تاثيراتي بيش از گذشته بگذارند.
  لئون، علاوه بر اينكه موسس روح معاصر بين المللي ميباشد، به همراه همسرش سلي، كشيش كليساي اسپرينگ هستند كه يكي از پررشد ترين كليساهاي كانادا ميباشد. اسپرينگ كه هميشه در حال گسترش ميباشد، شش كمپ در چهار شهر كانادا دارد و همچنين يك سايت كليسا روي اينترنت دارد. تدريس هاي لئون توسط هزاران نفر كه در اين محل ها در سراسر كانادا براي مراسم مذهبي ميايند شنيده ميشوند و برنامه هفتگي تلويزيوني وي به چندين زبان در سراسر جهان منتشر ميشود.
  لئون رئيس كانال معجزه هاست كه كانال اصلي تلويزيون مسيحي است و همچنين گوينده برنامه روزانه شو تلويزيوني كانال معجزه ها است. نام اين برنامه «شو لئون» است. اين برنامه در سراسر جهان پخش ميشود و بحث هاي انگيزاننده با نويسندگان و سخنوران شناخته شده مسيحي از سراسر جهان ارائه ميدهد.
  لئون نويسنده يك دعاي روزانه بعنوان «وقف شده» ميباشد كه در كتابچه هايي از طريق آبونمان ايميل به چندين زبان پخش ميشوند.
  ماموريت لئون آوردن اخبار خوب در مورد مسيح و آموزشهاي قدرتمند كلمات خدا به هر خانه در سراسر جهان به روشي نو و درست ميباشد.
  لئون و سلي 4 دختر، يك پسر، دو داماد و يك نوه دختر دارند

  درباره لئون فونتن

  Image
  لئون فونتن خود را وقف توانمند كردن همگان كرده تا بتوانند سرنوشت شكوهمند تري داشته باشند.
  لئون به مردم اين توانمندي را ميدهد تا توسط روح القدس هر روز راهبري شوند. و بطور همزمان، او به آنها مياموزد تا روي افراد دور و بر خود تاثيراتي بيش از گذشته بگذارند.
  لئون، علاوه بر اينكه موسس روح معاصر بين المللي ميباشد، به همراه همسرش سلي، كشيش كليساي اسپرينگ هستند كه يكي از پررشد ترين كليساهاي كانادا ميباشد. اسپرينگ كه هميشه در حال گسترش ميباشد، شش كمپ در چهار شهر كانادا دارد و همچنين يك سايت كليسا روي اينترنت دارد. تدريس هاي لئون توسط هزاران نفر كه در اين محل ها در سراسر كانادا براي مراسم مذهبي ميايند شنيده ميشوند و برنامه هفتگي تلويزيوني وي به چندين زبان در سراسر جهان منتشر ميشود.
  لئون رئيس كانال معجزه هاست كه كانال اصلي تلويزيون مسيحي است و همچنين گوينده برنامه روزانه شو تلويزيوني كانال معجزه ها است. نام اين برنامه «شو لئون» است. اين برنامه در سراسر جهان پخش ميشود و بحث هاي انگيزاننده با نويسندگان و سخنوران شناخته شده مسيحي از سراسر جهان ارائه ميدهد.
  لئون نويسنده يك دعاي روزانه بعنوان «وقف شده» ميباشد كه در كتابچه هايي از طريق آبونمان ايميل به چندين زبان پخش ميشوند.
  ماموريت لئون آوردن اخبار خوب در مورد مسيح و آموزشهاي قدرتمند كلمات خدا به هر خانه در سراسر جهان به روشي نو و درست ميباشد.
  لئون و سلي 4 دختر، يك پسر، دو داماد و يك نوه دختر دارند
   
  به برخی از پیام های لئون در اینجا نگاه کنید.
   
  به برخی از پیام های لئون در اینجا نگاه کنید.

  متعهد

  يك دعاي روزانه توسط لئون

  متعهد

  يك دعاي روزانه توسط لئون
   

  دعا

  "بنابراين من به شما ميگويم، هر آنچه در دعا خواسته ايد، باورداشته باشيد كه آنرا دريافت كرده ايد، و از آن شما خواهد بود.
  - مارك 11:24"

  تقاضاي دعاي خود را براي ما بفرستيد! فرم زير را پر كنيد و تيم دعاي ما براي شما دعا خواهد كرد.

  دعا
   

  دعا

  "بنابراين من به شما ميگويم، هر آنچه در دعا خواسته ايد، باورداشته باشيد كه آنرا دريافت كرده ايد، و از آن شما خواهد بود.
  - مارك 11:24"

  تقاضاي دعاي خود را براي ما بفرستيد! فرم زير را پر كنيد و تيم دعاي ما براي شما دعا خواهد كرد.

   

  در مورد روح معاصر

  پيام مسيح متعهد باشيم ولي بصورتي نو آنرا ارائه دهيم. ما همه ميدانيم كه خداوند از ما نمي خواهد كه وقتي او از ما استفاده ميكند عجيب و غريب باشيم. ما ميتوانيم تحت راهبري او بطوري عمل كنيم كه هميشه محترمانه بوده و همخوان با محيط ما باشد، و اين روش روح معاصر بسرعت در حال گسترش است.
  چرا اينهمه مردم، كليسا، تلويزيون تصميم ميگيرند تا يك روح معاصر باشند؟به دلیل اینکه کار آمد استمردم از هر سو به گفته خداوند جواب ميدهند وقتي كه به روشي نو ارائه ميشود. و اين روش روح معاصر جوابگوي بسياري مشكلات است كه مسيحيت امروزه با آن روبرو ميباشد.

  ايده روح معاصر از يك نياز بزرگ بوجود آمد. مشكل بزرگي در دنياي مسيحيت امروزه وجود دارد، و عوارض آن جديست. مردم دارند از خدا روگردان ميشوند، كليساها دارند درهاي خود را ميبندند و ما داريم نسل آينده را از دست ميدهيم چرا كه مسحيان بطور عام در ارائه كردن زندگي عالي كه مردم ميتوانند با مسيح داشته باشند موفق نيستند.
  بعنوان مسيحي، ما نياز به ارائه اين زندگي پرشور و ماجراجويانه كه با مسيح ميتوان به آن دست يافت داريم بصورتي نو تا افراد در زندگي روزمزه ما بتوانند با آن رابطه برقرار كنند. اين آن چيزي است كه روح معاصر هدف خود قرار داده است. اين روشي است كه بتوانيم به

   

  در مورد روح معاصر

  پيام مسيح متعهد باشيم ولي بصورتي نو آنرا ارائه دهيم. ما همه ميدانيم كه خداوند از ما نمي خواهد كه وقتي او از ما استفاده ميكند عجيب و غريب باشيم. ما ميتوانيم تحت راهبري او بطوري عمل كنيم كه هميشه محترمانه بوده و همخوان با محيط ما باشد، و اين روش روح معاصر بسرعت در حال گسترش است.
  چرا اينهمه مردم، كليسا، تلويزيون تصميم ميگيرند تا يك روح معاصر باشند؟به دلیل اینکه کار آمد استمردم از هر سو به گفته خداوند جواب ميدهند وقتي كه به روشي نو ارائه ميشود. و اين روش روح معاصر جوابگوي بسياري مشكلات است كه مسيحيت امروزه با آن روبرو ميباشد.

  ايده روح معاصر از يك نياز بزرگ بوجود آمد. مشكل بزرگي در دنياي مسيحيت امروزه وجود دارد، و عوارض آن جديست. مردم دارند از خدا روگردان ميشوند، كليساها دارند درهاي خود را ميبندند و ما داريم نسل آينده را از دست ميدهيم چرا كه مسحيان بطور عام در ارائه كردن زندگي عالي كه مردم ميتوانند با مسيح داشته باشند موفق نيستند.
  بعنوان مسيحي، ما نياز به ارائه اين زندگي پرشور و ماجراجويانه كه با مسيح ميتوان به آن دست يافت داريم بصورتي نو تا افراد در زندگي روزمزه ما بتوانند با آن رابطه برقرار كنند. اين آن چيزي است كه روح معاصر هدف خود قرار داده است. اين روشي است كه بتوانيم به

  متعهد

  يك دعاي روزانه توسط لئون

  متعهد

  يك دعاي روزانه توسط لئون